наред

наред
нар. - редом, паралелно, успоредно, заедно, наедно, един до друг
нар. - еднакво, наравно, в еднаква степен, равно
нар. - едновременно
нар. - благополучно, задоволително, добре
нар. - един след друг, непрекъснато

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • редом — нар. наред, заедно, всички, наред с нар. паралелно нар. един до друг, на един ред, рамо до рамо, на едно ниво …   Български синонимен речник

  • барабар — нар. заедно, вкупом, наедно, ведно, наведнъж, едновременно, задружно, наравно, редом, еднакво, наред с …   Български синонимен речник

  • благополучно — нар. наред, задоволително, добре …   Български синонимен речник

  • добре — нар. хубаво, правилно, харно, както трябва, като хората, едно хубаво нар. бива, може, така да е, става нар. благополучно, наред, задоволително нар. уместно, успешно, на място …   Български синонимен речник

  • един след друг — словосъч. наред, непрекъснато …   Български синонимен речник

  • задоволително — нар. благополучно, наред, добре нар. сносно, доста добре, удовлетворително …   Български синонимен речник

  • идва ми редът — словосъч. мой ред е, сега съм аз, аз съм наред …   Български синонимен речник

  • наравно — нар. еднакво, равно, по равно, в еднаква степен, наред, редом нар. заедно, наедно, барабар …   Български синонимен речник

  • непрекъснато — нар. непрестанно, без прекъсване, дълго, неспирно, постоянно, винаги, безспирно, вечно, нескончаемо, безкрайно, безконечно, всеки ден, ден и нощ, от сутрин до вечер, денонощно, продължително, час по час, дълговременно, трайно нар. наред, един… …   Български синонимен речник

  • покрай — предл. около, околовръст предл. успоредно, паралелно, заедно, наред с, редом с, освен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”